The outer music
Comes from an outer instrument.
The inner music
Comes from the heart.
The name of this inner music
Is oneness.

- Sri Chinmoy -


Muziek van buiten jou
Komt van een instrument buiten jou.
Innerlijke muziek
Komt uit het hart.
De naam van deze innerlijke muziek
Is eenheid.

   
Design from Arcane WEBdesign ©2009